วันคริสต์มาส ประวัติและความเป็นมาวันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส

คริสต์มาสเริ่มต้นอย่างไร?

เมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้ว ในคืนที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ของหญิงพรหมจารี ที่ชื่อมารีย์ พระเยซูมีส่วนในความทุกข์ยากร่วมกับมนุษย์ นับแต่ก้าวแรกที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลก พระเยซูประสูติบนลานหญ้าอันต่ำต้อย พระองค์ได้สำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยยอมสละพระชนม์ชีพตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคน เพื่อผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

คริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองว่าพระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดในโลกนี้แล้ว เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากความบาปผิดทั้งปวง งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเริ่มครั้งแรกในปีคริสตศักราช 336 ในสมัยโรมันเรืองอำนาจ วันที่ 25 ธันวาคม เป็นเทศกาลบูชาดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและชีวิตแก่มนุษย์ของชาวโรมัน แต่ต่อมาเมื่อชาวโรมันกลับใจใหม่และเชื่อพระเจ้าจึงใช้วันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวันคริสต์มาส

คริสต์มาส ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษโบราณคือคำว่า Christes Maesse แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสต์เจ้า พบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษในปีค.ศ 1038 และในปัจจุบันคำนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นคำว่าคริสต์มาส สรุปว่าวันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู โดยวันดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงของพระเยซู แต่อาจจะเป็นวันที่ถูกเลือกเอาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลโรมันหรือสอดคล้องกับวันที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดในช่วงฤดูหนาว วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่สำคัญและมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับในด้านของชาวคริสเตียนนั้นจะมีการจัดเทศกาลนี้ยาวนานถึง 12 วัน 

แม้ว่าวันคริสต์มาสจะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์แต่ว่าในหมู่คนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายเช่นกัน ซึ่งการเฉลิมฉลองนั้นมีทั้งแบบสมัยใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยก็ตาม อีกแบบหนึ่งคือแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมานาน โดยประเพณีที่นิยมในสมัยใหม่นั้นได้แก่การมอบของขวัญ และการแลกเปลี่ยนการ์ดอวยพร การเลี้ยงฉลองในโบสถ์การรับประทานอาหารมื้อพิเศษ และการโชว์งานตกแต่งประดับประดาตามสถานที่ต่างๆ โดยการประดับประดาต้นคริสต์มาสดวงไฟ ประดับดอกไม้ โชว์การแสดงเกี่ยวกับวันประสูติของพระเยซู ดังนั้นในวันที่ 25 ธันวาคมถือเป็นวันที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อชาวคริสต์ทั่วโลก 

เทศกาล Saturnalia ของชาวโรมัน เกี่ยวกับคริสต์มาสอย่างไร

ก่อนหน้านั้นในสมัยโรมันโบราณ เทศกาล Saturnalia จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้า Saturn ในวันที่ 17 ธันวาคม ต่อมาเทศกาลได้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม Saturnalia นำเสนอการบูชายัญ งานเลี้ยงสาธารณะ การให้ของขวัญ และบรรยากาศเหมือนงานรื่นเริงทั่วไป

ทำไมวันคริสต์มาสจึงจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี

ชาวคริสต์เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส เนื่องในวันครบรอบวันเกิดของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและคำสอนของพระองค์ แต่ในช่วงปีแรก ๆ ของศาสนาคริสต์ เป็นการประสูติของพระเยซู เทศกาลอีสเตอร์ได้รับการเฉลิมฉลองเป็นวันหยุด  น่าแปลกที่วันเดือนปีเกิดที่แท้จริงของพระเยซูไม่เคยมีใครรู้มาก่อน และไม่ได้มีการกล่าวถึงในพระคัมภีร์เช่นกัน ดังนั้นวันที่ดังกล่าวได้ถูกเลือกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียส-ที่ 1 ส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อซึมซับและปรับประเพณีของเทศกาล Saturnalia นอกรีต อันที่จริงไม่อาจกล่าวได้ว่าการประสูติของพระเยซูคือช่วงที่มีการเฉลิมฉลองคริสต์มาส และยังคงเป็นตำนานในหมู่คนจำนวนมาก

วันคริสต์มาส

เมื่อพูดถึงประวัติของคริสต์มาส วันและประเพณีอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมเสมอ: “พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งเมื่อวานและวันนี้และตลอดไป” ฮีบรู 13:8 (NIV) สุขสันต์วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาสแห่งการเฉลิมฉลอง

 • สำหรับคริสเตียน คำว่าคริสต์มาสมีรากฐานมาจากศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับชาวคริสต์ นี่คือการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
 • ความหมายของคำว่า สมาส คำว่า ‘คริสต์มาส’ เป็นคำภาษาอังกฤษสำหรับ ‘พิธีมิสซาในวันพระคริสต์’ พิธีมิสซาหมายถึงการเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงหรือพระเมสสิยาห์
 • คริสต์มาสในสมัยโรมัน ประมาณศตวรรษที่ 3 คริสต์มาสเริ่มมีการเฉลิมฉลองในฐานะวันหยุดของชาวคริสต์ (อาจเป็นไปได้) ขอบคุณSextus Julius Africanusนักประวัติศาสตร์คริสเตียนในยุคนั้น
 • เทศกาลนอกรีต อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น ครีษมายันกลางฤดูหนาวมีการเฉลิมฉลองในยุโรปในฐานะเทศกาลนอกรีต อันที่จริง หลักปฏิบัติและประเพณีบางอย่างที่เราเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสมีต้นตอมาจากประเพณีนอกรีตที่ปฏิบัติกันในวันเหมายัน 
 • เหมายัน – เทศกาลแห่งดวงอาทิตย์ เป็นที่เชื่อกันว่าที่มาของวันที่ 25 ธันวาคมสำหรับคริสต์มาสคือ “Christianizing of the dies Solis invicti nati (“วันเกิดของดวงอาทิตย์ที่ไม่มีใครพิชิต”)” เทศกาลนี้เป็นเทศกาลในสมัยจักรวรรดิโรมันที่เฉลิมฉลอง “ครีษมายันเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพของดวงอาทิตย์ การละทิ้งฤดูหนาว และการประกาศการเกิดใหม่ของฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน” ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าต้นกำเนิดของคริสต์มาสนั้นย้อนกลับไปนับพันปีในฐานะเทศกาลกลางฤดูหนาว ก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวางในฐานะวันหยุดของชาวคริสต์

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าต้นกำเนิดของคริสต์มาสนั้นย้อนกลับไปนับพันปีในฐานะเทศกาลกลางฤดูหนาว ก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวางในฐานะวันหยุดของชาวคริสต์

ความหมายของสัญลักษณ์บนต้นคริสต์มาส

มีสัญลักษณ์มากมายที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาส บางส่วนมีรากฐานมาจากความเชื่อของคริสเตียน บางส่วนได้รับการรวมมาจากความเชื่อนอกรีตที่มีมาก่อนศาสนาคริสต์ ดังที่เราทราบ มีการเฉลิมฉลองบางอย่างเกี่ยวกับเหมายันในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาหลายพันปี ในเทศกาลนี้จะมีการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างงดงาม ดังนี้

ดาวบนยอดต้นคริสต์มาส สัญลักษณ์เล็งถึงพระเยซู และเป็นดาวที่นำทางเหล่าโหราศาสตร์ไปถึงที่ที่พระกุมารเยซูประสูติ 

สีแดงจากผลของต้นฮอลลี่ สัญลักษณ์ของความรัก แทนสีของพระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งออกเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์

เทียน เป็นสัญลักษณ์แทนดวงดาว เปลวเทียนสามารถเห็นได้ว่าเป็นดาวแห่งเบธเลเฮม ส่องแสงสว่าง

สีเขียวจากสีต้นสน สัญลักษณ์ของความหวังและความสดชื่น

สีขาวจากหิมะในฤดูหนาว แทนสีแห่งความบริสุทธิ์ของพระกุมารเยซู

ของขวัญ นักปราชญ์นำของขวัญเป็นทองคำ กำยาน และมดยอบ

ระฆัง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะมีการตีระฆังที่โบสถ์ต่างๆ ทั่วยุโรปเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้

พวงหรีด แสดงถึงวงจรแห่งชีวิต ความรัก และการเกิดใหม่ พวงหรีดแสดงถึงความแข็งแกร่ง

แคนดี้ ตัวแทนของรูปร่างของคนเลี้ยงแกะ พระเยซูคริสต์มักเรียกกันว่า “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี”

ในเทศกาลคริสต์มาสจะมีกลุ่มคริสเตียนไปร้องเพลงแคลอริ่งตามบ้านเรือนต่างๆว่าบัดนี้พระเยซูได้มาบังเกิดในโลกนี้แล้ว รวมทั้งมอบของขวัญและอวยพรให้กันและกัน คนในครอบครัวอยู่กันถ้วนหน้าร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุข

ใครเป็นคนคิดค้นซานตาครอส?

ตำนานของซานตาคลอสสามารถย้อนไปถึงนักบุญชื่อเซนต์นิโคลัส ผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองไมรา ท่านมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 4 ซึ่งเกิดในตุรกีประมาณปี ค.ศ. 280 เซนต์นิโคลัสได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขา และเดินทางไปในชนบทเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนป่วย ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์ ของเด็กและทหารเรือ

วันหนึ่งที่ท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจน แล้วทิ้งถุงเงินลงไปทางปล่องไฟบังเอิญถุงเงินหล่นลงไปทางถุงเท้าที่เด็กหญิงได้แขวนตากไว้ข้างเตาผิงพอดี ด้วยเหตุนี้นักบุญนิโคลัสจึงเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือว่าเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ของเด็กๆ

นักบุญนิโคลัสเข้าสู่วัฒนธรรมสมัยนิยมของอเมริกาเป็นครั้งแรกในนิวยอร์กช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อครอบครัวชาวดัตช์มารวมตัวกันเพื่อเป็นเกียรติแก่วันครบรอบการเสียชีวิตของ “ซินต์ นิโคลาส” (ภาษาดัตช์สำหรับนักบุญนิโคลัส) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ซินเตอร์คลาส” “ซานตาคลอส” ดึงชื่อของเขามาจากตัวย่อนี้

ในปี พ.ศ. 2365 รัฐมนตรีสังฆราชเคลมองต์ คล้าร์ก มัวร์ได้เขียนบทกวีคริสต์มาสชื่อ “An Account of a Visit from St. Nicholas” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้บรรทัดแรกว่า “’Twas The Night Before Christmas” บทกวีพรรณนาถึงซานตาคลอสในฐานะชายผู้ร่าเริงที่บินจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งด้วยเลื่อนที่ขับเคลื่อนโดยกวางเรนเดียร์เพื่อส่งของเล่น

ซานตาคลอสในเวอร์ชันที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายที่ร่าเริงในชุดสีแดงมีหนวดเคราสีขาวและของเล่นหนึ่งกระสอบถูกทำให้เป็นอมตะในปี 1881 เมื่อนักเขียนการ์ตูนการเมือง Thomas Nast ดึงบทกวีของมัวร์มาสร้างภาพลักษณ์ของ Old Saint Nick ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน

วันคริสต์มาส

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวันคริสต์มาส

 1. ทุกปีในสหรัฐอเมริกา มีการขายต้นคริสต์มาสเกือบ 30-35 ล้านต้น 
 2. เทศกาลคริสต์มาสถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี 1659 ถึง 1681 และการเฉลิมฉลองกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และผู้ที่ทำเช่นนั้นจะถูกปรับ 5 ชิลลิง
 3. ประเพณีต้นคริสต์มาส Rockefeller Center เริ่มต้นขึ้นโดยคนงานก่อสร้างในปี 1931
 4. รูดอล์ฟเป็นกวางเรนเดียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดากวางเรนเดียร์ที่อุ้มซานตาคลอส
 5.  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2413 เทศกาลคริสต์มาสได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ

วันคริสต์มาสแห่งการเฉลิมฉลอง

 • 24 ธันวาคม: วันคริสต์มาสอีฟ
 • 25 ธันวาคม: วันคริสต์มาส
 • 26 ธันวาคม: วันเซนต์สตีเฟนส์
 • 27 ธันวาคม: งานเลี้ยงของอัครสาวก
 • 28 ธันวาคม: งานเลี้ยงของผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
 • 29 ธันวาคม: งานเลี้ยงของ St. Thomas Beckett
 • 31 ธันวาคม: วันเซนต์ซิลเวสเตอร์/วันส่งท้ายปีเก่า
 • 1 มกราคม: งานเลี้ยงเข้าสุหนัตของพระคริสต์ / สมโภชพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเจ้า
 • 5 มกราคม: คืนที่สิบสอง

ดังนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางส่วน ที่นำไปสู่เทศกาลที่สวยงามและมีส่วนสนับสนุนประวัติศาสตร์คริสต์มาสที่เราทุกคนรักและเฉลิมฉลองในทุกวันนี้ คริสต์มาสไม่ได้เฉลิมฉลองเพียงเพราะเป็นวันครบรอบวันเกิดของพระเยซูเท่านั้น แต่ยังเป็นการรวมผู้คน เพื่อน ครอบครัวจากทุกศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน นำของขวัญและเตรียมอาหารอร่อย ๆ ในฤดูหนาวเพื่อให้เทศกาลนี้สนุกสนานยิ่งขึ้น

บทความแนะนำ

ตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน ประเพณีและล

Read More »

เทศกาลผีตาโขน มรดกภูมิปัญ

Read More »
ทำบุญบ้าน

ประเพณีทำบุญบ้าน ทำบุญบ้า

Read More »

เทศกาลเวนิสคาร์นิวัล (Ven

Read More »
new year festival

เทศกาลปีใหม่ มีกิจกรรมวัน

Read More »
fuji shibazakura festival

เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ 2024

Read More »