วันอีสเตอร์ คือวันอะไร มีความสำคัญกับศาสนาคริสตร์อย่างไร

วันอีสเตอร์

จริงๆ แล้ว วันอีสเตอร์ มีต้นกำเนิดมาจากการเฉลิมฉลองวันวสันตวิษุวัตของพวกนอกรีตโบราณ ในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการ ฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งมีการเฉลิมฉลองในช่วงเวลาเทศกาลปัสกาของชาวยิว อย่างไรก็ตาม ขณะที่ข่าวของพระคริสต์เผยแพร่ออกไป คริสเตียนยุคแรกที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในประเพณีของชาวยิวในที่สุดก็รวมพิธีกรรมของตนเข้ากับเทศกาลฤดูใบไม้ผลินอกรีต โดยถือว่าอีสเตอร์เป็น “วันฟื้นคืนชีพ”

สัปดาห์ที่นำไปสู่เทศกาลอีสเตอร์เรียกว่า “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “สัปดาห์แห่งความรัก” และรวมถึงวันอาทิตย์ใบลาน (วันที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและได้รับการเฉลิมฉลอง) วันพฤหัสบดีวัน Maundy (“พระกระยาหารมื้อสุดท้าย” ซึ่งพระเยซูทรงพบกับเหล่าสาวกเพื่อฉลองเทศกาลปัสกา ) และวันศุกร์ประเสริฐ (เมื่อพระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน) 

อีสเตอร์ เป็นวันที่สำคัญมากในศาสนาคริสต์และเป็นรากฐานของความเชื่อของคริสเตียน พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า สำเร็จตามคำพยากรณ์และผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ได้มอบของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แก่ผู้ที่เชื่อในการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ อ่านเรื่องราวพระคัมภีร์เกี่ยวกับวันฟื้นคืนชีพในมัทธิว 28 , มาระโก 16และลูกา 24และข้อพระคัมภีร์อีสเตอร์อื่นๆ ที่ BibleStudyTools.com

ที่มาของคำว่า “อีสเตอร์”

ในประเทศส่วนใหญ่ ชื่อของเทศกาลอีสเตอร์ได้มาจากคำว่าปัสกา ในภาษาฝรั่งเศสคือPaques ; ในภาษาสเปนปาสกัวและในภาษาอิตาลีปาสควา คำว่า ‘อีสเตอร์’ มาจากชื่อของเทพธิดานอกศาสนาแองโกล-แซ็กซอน Eostre ซึ่งได้รับการเฉลิมฉลองในฤดูใบไม้ผลิ ในประเทศเยอรมนี เทศกาลนี้เรียกว่าOsternเนื่องจากมีเทพธิดาชื่อ Ostara ความเกี่ยวพันระหว่างไข่กับอีสเตอร์นั้น มีความเก่าแก่มากและต้นกำเนิดยังไม่ชัดเจน แต่ไข่และกระต่ายถือเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ในฤดูใบไม้ผลิ และอีสเตอร์เป็นการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู และชีวิตใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ซึ่งผู้คนจะได้รับเมื่อพวกเขามาเป็นคริสเตียน

อีสเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลปัสกาอย่างไร?

หนึ่งวันก่อนการตรึงกางเขน พระเยซูทรงฉลองเทศกาลปัสการ่วมกับเหล่าสาวก เหตุการณ์นี้เรียกว่ากระยาหารมื้อสุดท้าย เทศกาลปัสกา เป็นเวลาที่ชาวยิวระลึกถึงอิสรภาพและการอพยพออกจากอียิปต์ ในระหว่างเทศกาลปัสกานี้ พระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกว่าขนมปังเป็นสัญลักษณ์ของพระวรกายของพระองค์ที่จะต้องถูกทำให้แหลกเป็นชิ้นๆ และเหล้าองุ่น คือพระโลหิตของพระองค์ซึ่งจะถูกเทออกเพื่อการอภัยบาป (มัทธิว 26: 17-30 ) ปัจจุบันมีการระลึกถึงพระกระยาหารมื้อสุดท้ายในโบสถ์และพิธีกรรมทางศาสนา โดยการรับศีลมหาสนิทและแบ่งปันขนมปังและเหล้าองุ่นเพื่อรำลึกถึงการเสียสละของพระเยซู 

พระเยซูทรงถูกจับกุมหลังรับประทานอาหารปัสกาขณะทรงอธิษฐานอยู่ในสวนเกทเสมนี จากนั้นเขาก็ถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้ว่าการโรมัน ปอนติอุส ปิลาต เพื่อพิจารณาคดี

วันอีสเตอร์

วันอีสเตอร์ตรงกับวันที่เท่าไหร่

ในปี 2024 เทศกาลอีสเตอร์ตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม เทศกาลอีสเตอร์มีการเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์ถัดจากพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรก หรือพระจันทร์เต็มดวงของปาสคาล หลังจากวสันตวิษุวัต เนื่องจากวันที่วสันตวิษุวัตเปลี่ยนแปลงไปทุกปี การคำนวณวันที่ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก นี่ยังคงเป็นวิธีการที่ใช้ในการกำหนดวันอีสเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบางปีเราจึงถือเทศกาลอีสเตอร์เร็วกว่าปีอื่นๆ 

  • 20 เมษายน 2025
  • 5 เมษายน 2026
  • 27 มีนาคม 2550
เทศกาลอีสเตอร์ถือเป็นวัน สุดท้ายของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยวันที่แต่ละวันมีความสำคัญของตนเอง ซึ่งรวมถึง
  • วันอาทิตย์อีสเตอร์ (Easter Sunday) เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ชีพ 
  • วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน 
  • วันมหาคืน (Easter Vigil) เป็นคืนก่อนวันอีสเตอร์ ชาวคริสต์จะร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู
  • วันอาดัม (Easter Monday) เป็นวันที่ชาวคริสต์จะเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซูด้วยการเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ

ความหมายสัญลักษณ์วันอีสเตอร์

วันอีสเตอร์

ไข่อีสเตอร์ สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ เทศกาลอีสเตอร์คือไข่อีสเตอร์ สัญลักษณ์นี้ย้อนกลับไปถึงชาวบาบิโลนโบราณ พวกเขาเชื่อว่าไข่ตกจากสวรรค์ลงสู่แม่น้ำยูเฟรติส และ “ฟัก” เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ แอสตาร์ต (หรือที่รู้จักในชื่ออัชตูร์ อิชทาร์ และใช่ อีสเตอร์) คนต่างศาสนาแลกเปลี่ยนไข่เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ปัจจุบัน ไข่ถูกทาสีด้วยสีสันสดใส และใช้ในการล่าไข่อีสเตอร์ที่ได้รับความนิยมตลอดกาล โดยไข่เหล่านี้จะถูกซ่อนไว้ให้เด็กๆ ได้ค้นหา

กระต่ายอีสเตอร์ สัญลักษณ์อีสเตอร์ยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งคือกระต่ายอีสเตอร์ เช่นเดียวกับ ไข่ กระต่ายเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิและความอุดมสมบูรณ์ ประเพณีกระต่ายอีสเตอร์ มีต้นกำเนิดในเทศกาลนอกรีตของ Eostre ซึ่งแสดงโดยเทพธิดาทางเหนือที่เกี่ยวข้องกับกระต่าย กระต่ายอีสเตอร์ สมัยใหม่นำไข่และขนมมาให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินทุกเทศกาลอีสเตอร์

วันอีสเตอร์

ดอกลิลลี่สีขาว มีความเชื่อมโยงกับวันหยุดมากจนบางครั้งเรียกว่า ดอกลิลลี่อีสเตอร์ ดอกลิลลี่มีความเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์และการฟื้นคืนพระชนม์ ตำนานหนึ่งกล่าวว่าดอกลิลลี่เติบโตในสวนเกทเสมนี ที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสวดภาวนาในคืนก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิเช่น แดฟโฟดิล หญ้าฝรั่น ดอกไฮยาซินธ์ และทิวลิป ยังเกี่ยวข้องกับเทศกาลอีสเตอร์อีกด้วย 

วันอีสเตอร์

สัญลักษณ์อื่นๆ สำหรับเทศกาลวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ ได้แก่ ไม้กางเขน ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับคำสอนทางศาสนา ไก่และลูกไก่เป็นข้อความแห่งการเกิดใหม่ในฤดูใบไม้ผลิ และกิ่งใบลานซึ่งมีความสำคัญสำหรับทั้งฤดูใบไม้ผลิและศาสนาคริสต์

เช่นเดียวกับ คริสต์มาส อีสเตอร์เป็นโอกาสที่ดีในการตกแต่งบ้านและแบ่งปันอาหารกับเพื่อนสนิทและครอบครัว

เทศกาลน่าสนใจอื่นๆ : เทศกาลไทย

บทความแนะนำ

ตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน ประเพณีและล

Read More »

เทศกาลผีตาโขน มรดกภูมิปัญ

Read More »
ทำบุญบ้าน

ประเพณีทำบุญบ้าน ทำบุญบ้า

Read More »

เทศกาลเวนิสคาร์นิวัล (Ven

Read More »
new year festival

เทศกาลปีใหม่ มีกิจกรรมวัน

Read More »
fuji shibazakura festival

เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ 2024

Read More »